Valitse sivu

Rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR)

 

Verkkosivuston osoite on: https://kahvilakauppa.fi.

Yrityksen Cansa Oy (kahvilakauppa.fi) yleisen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä tietosuojaseloste on laadittu 21.12.2023.

 

1. Rekisterinpitäjä

Cansa Oy (Kahvilakauppa.fi)
Satakunnankatu 12
33100 Tampere

palvelu[@]kahvilakauppa.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jaakko Myllyniemi, jaakko(@)cansa.fi, 

Satakunnankatu 12, 33100 Tampere, Suomi.

 

3. Rekisterin nimi

Kahvilakauppa.fi kotisivujen käyttäjä- ja asiakasrekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat:
– sivustoa käyttävän henkilön vapaaehtoinen suostumus (yksilöitynä ja dokumentoituna)

– tietosuojalain mukainen osapuolen sopimus rekisteröimisestä 

– Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja yhteydenotto asiakkaaseen

– Mitän tietoja ei sovelleta profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

– henkilön nimi

– asema

– yritys / organisaatio

– yhteystiedot (puh. numero, sähköpostiosoite) 

– kotisivujen osoite 

– verkkoyhteyden IP-osoite

– sosiaalisen median profiilit

– tarkemmat tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

– laskutustiedot

– muut tiedot, jotka liittyvät asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin

Henkilötetoja säilytetään lähtökohtaisesti vain niin pitkään kuin on tarpeellista yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin liittyen, ellei sitä erikseen vaadita pidempään lain ja sääntelyvaatimusten noudattamiseksi. Kaikkia yllä olevia tietoja säilytetään enintään 5 vuotta sen jälkeen, kun henkilö on lopettanut sivuston tukijana olemisen.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa aina suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, chatin, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisella tavalla turvallisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti yksityisyyttä suojaten. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain sellaisten työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan tehtävä on määrätty.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää tarkistuttaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä uudella tiedolla. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

12. Evästeet

Jos sivuston käyttäjä jättää kommentin sivustolle, voi valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta oletuksena vuoden kuluttua.

Mikäli käyttäjällä on tili kirjautuessa sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan. 

Kun sivustolle kirjaudutaan sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetukset. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli tekee valinnan “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistiedot säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli käyttäjä kirjautuu ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan ainasamassa yhteydessä. 

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

 

13. Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. 

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sen käyttäjästä, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida käyttäjän vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta silloin kun on kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

 

14. Oikeudet omiin tietoihin

Mikäli henkilöllä on käyttäjätili tälle sivustolle tai hän on jättänyt kommentteja, voi meiltä pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoista, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka on meille antanut. Oikeus on myös pyytää henkilötietojen poistamista kokonaan. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.