Valitse sivu

Olisiko aika toteuttaa unelmasi ja perustaa oman kahvila tai kauppa? Me päätimme elokuussa 2023 perustaa molemmat samalla kertaa. Tuloksena syntyi Kahvilakauppa, joka on, aivan oikein, kahvila ja kauppa.

Tämä sivu tarjoaa sinulle askel askeleelta opastuksen, jolla voit aloittaa matkasi menestyksekkääseen liiketoimintaan.

1. Liikeidean kehittäminen

Ensimmäinen askel on selkiyttää liikeideasi. Mitä erityistä tarjoat asiakkaillesi? Millaisen tunnelman haluat luoda kahvilaasi ja kauppaasi? Tee markkinatutkimusta ymmärtääksesi kohdeyleisösi tarpeet ja halut.

Avainsanat:

 • Kahvilan / kaupan liikeidea
 • Kahvilan / kaupan konsepti
 • Markkinatutkimus

Kahvilan / kaupan liikeidea

Liikeidea:

 • Liikeidea kuvaa perusajatusta tai ydintä siitä, mitä liiketoiminta tekee ja miksi.
 • Se vastaa kysymykseen siitä, mikä on yrityksesi päämäärä, tuotteiden tai palveluiden ydinosaaminen ja miten se erottuu kilpailijoista.
 • Liikeidea on usein lyhyt ja ytimekäs lausunto, joka kiteyttää liiketoiminnan ytimen.

Esimerkki meidän liikeideasta: “Liikeideamme on tarjota herkullista tummapaahtoa, yrttiteetä ja hyvinvointia edistäviä herkkuja ja tuotteita, sekä vuokrattavan tilan.”

Meillä liikeidea lähti siitä, että oli aika kurottaa kohti unelmia. Olemme Eetun kanssa keskustelleet ja suunnittelut kahvilakauppaa jo vuodesta 2017 lähtien, jolloin yhteinen yrittäjyysmatkamme alkoi. Se on siis ollut tavoitteissa ja visioissa pitkään. 

Liikeidea oli yksinkertaisesti tarjota hyvää kahvia, teetä ja herkullisia tuotteita, joita itsekin käytämme. Hyvinvointialan yrittäjinä olemme vannoutuneita hyvinvointituotteiden käyttäjiä. Meitä voisi varmaan kutsua biohakkereiksi.

Kahvilan ja kaupan yhdistäminen oli luonnollista, sillä emme tahtoneet perustaa ainoastaan kauppaa, vaan myös tilan, jossa voimme kokoontua yhdessä ihmisten kanssa, jotka tahtovat edistää omaa ja yhteisönsä kestävää hyvinvointia.

Yhteisöllisyys on meille tärkeää, sillä olemme saaneet kokea parhaat elämykset yhdessä hyvien ystävien kanssa. Hampputuotteita valmistavasta ekokyläideasta sai alkunsa myös ensimmäinen yrityksemme Hamppumaa.

Yhteisöllisyyttä edistääksemme aloitimme kahvilakaupan rinnalla myös yhteisöyrityssimulaation. Sen ideana on tuoda yhteen yhteisöllisestä yrittäjyydestä ja ylipäätään yrittäjyydestä kiinnostuneet yhteen. 

Tahdomme vuorovaikuttaa yrittäjyydestä ja yhteisöyrittäjyydestä samanhenkisten kanssa. Koemme, että paras tapa siihen on luoda tiloja (Kahvilakauppa Satakunnankatu 12:sta ja Patreon yhteisöyrityssimulaatio), jossa voimme vuorovaikuttaa samanhenkisten kyvykkäiden, älykkäiden ja asialleen omistautuneiden ihmisten kanssa.

Kahvilakaupan ja yhteisöyrityssimulaation avulla voimme organisoida ja koota yhteisöllisyydestä kiinnostunutta joukkoa yhteen ja tarjota heille tietoa yhteisöyritysideastamme. Lisäksi voimme tarjota yhteisölle inspiraatiota ja vinkkejä yrittäjyyteen. Patreon tilimme  jäsenyys on maksullinen ja tilaajat voivat kysyä lisätietoja ja neuvoja yrittäjyyteen.

Teimme yhteisäyrityssimulaation Patreoniin, koska se oli helppo ja nopea keino aloittaa yhteisön kokoaminen. Lisäksi maksullisena mukaan lähtevät todennäköisimmin vain he, jotka ovat aidosti kiinnostuneita yhteisöstä ja yrittäjyydestä. Mikäli yhteisöyrityssimulaatio ja yrittäjjyden vinkit kiinnosttaa, niin voit lukea lisää täältä.

Kaiken kaikkiaan koemme liikeideamme olevan riittävän erilainen olemassa olevista, jotta sillä voisi olla mahdollisuus menestyä. Aika näyttää miten käy. 

Yrittäjyyteen kannattaa lähteä hyvä liikeidea mielessä, josta voi sitten lähteä hiomaan konseptia askel kerrallaan paremmaksi. 

 

Kahvilan / kaupan konsepti

Konsepti:

 • Konsepti laajentaa liikeideaa ja kattaa sen, miten liiketoiminta aikoo toteuttaa liikeideansa käytännössä.
 • Se voi sisältää tuotekonseptin (millaisia tuotteita tai palveluita tarjotaan), markkinointikonseptin (kuinka markkinoidaan ja mainostetaan), asiakaskokemuksen konseptin ja muut käytännön toteutukseen liittyvät elementit
 • Konsepti kuvaa, miten liikeidea muuttuu käytännön liiketoiminnaksi.

Esimerkki meidän konseptista: “Kahvilakauppa on kahvila ja kauppa Tampereen keskustassa, josta löydät herkullisen kahvin ja teen lisäksi hyvinvointia edistäviä herkkuja, sekä parhaat ravintolisät, vitamiinit ja muut huolella valikoidut erikoistuotteet, joita ei välttämättä muualta saa. Tavoitteenamme on tarjota ainutlaatuinen ja yhteisöllinen kahvila-kokemus ja tila, jossa voit järjestää omia tapahtumia ja kokoontumisia, sekä osallistua itse yhteisöyritys -konseptin kehittämiseen ja kasvattamiseen, tai tulla vain mukaan oppimaan ja nauttimaan.”

Emme siis tahtoneet tarjota ainoastaan kahvia ja hyvinvointituotteita, vaan tahdomme jakaa myös yleistä hyvennystä. Tahdomme inspiroida ja jakaa oppimaamme, sekä hyvää energiaa yhdessä laajan ystäväpiirimme kanssa. Tahdoimme edistää yhteisöllistä kestävää hyvinvointia, koska tarvitsevamme sitä enemmän kuin koskaan.

Yhteenvetona, liikeidea on liiketoiminnan perusta ja ydin, kun taas konsepti laajentaa ja määrittelee, miten liikeidea toteutetaan käytännössä. Liikeidea vastaa kysymykseen “mitä” ja “miksi”, kun taas konsepti vastaa kysymykseen “miten”.

Mikäli tahdot sparrausta liikeideallesi tai sen konseptoimiselle, niin liity Patreoniin ja kommentoi siellä Q&A -kokoelmaan. Autamme sinua mielellämme!

Markkinatutkimus

Markkinatutkimus on olennainen osa liiketoiminnan suunnittelua ja strategian kehittämistä. Se auttaa yritystä ymmärtämään markkinaympäristöään, kilpailutilannettaan ja kohdeyleisönsä tarpeita. Alla on lisää tietoa markkinatutkimuksen tärkeydestä ja vaiheista:

Miksi markkinatutkimus on tärkeä osa liikeidean kehittämistä?

Asiakastarpeiden ymmärtäminen

   • Markkinatutkimus auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään asiakkaiden tarpeita, mieltymyksiä ja ostokäyttäytymistä. Tämä tieto on olennaista tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Kilpailuympäristön analysointi

   • Tutkimalla kilpailijoiden vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia (SWOT-analyysi) yritys voi kehittää strategioita, jotka erottavat sen kilpailijoista.

Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen

   • Markkinatutkimus auttaa tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatioita. Se voi paljastaa markkinassa olevat aukot, joita voidaan hyödyntää.

Riskienhallinta

Ennakkoon tehty markkinatutkimus auttaa yritystä tunnistamaan mahdolliset riskit ja esteet, mikä auttaa tekemään parempia päätöksiä ja varautumaan mahdollisiin haasteisiin.

Tehokkaampi markkinointi

Tieto kohdeyleisön preferensseistä ja käyttäytymisestä auttaa yritystä suunnittelemaan kohdennettuja markkinointikampanjoita. Tämä voi parantaa markkinointistrategian tehokkuutta.

Tuotekehitys

 • Markkinatutkimus tarjoaa arvokasta tietoa tuotekehityksen tueksi. Se auttaa määrittelemään, millaiset ominaisuudet ja parannukset voisivat houkutella asiakkaita.

Tietoon perustuva päätöksenteko

 • Tutkimustieto auttaa yrityksen johtoa tekemään päätöksiä tietoon perustuen sen sijaan, että päätökset olisivat pelkästään intuition tai arvailujen varassa.

Markkinatutkimuksen vaiheet

Ongelman määrittely

 • Selvitä, mitä tietoa tarvitset ja miksi. Määritä tutkimuskysymykset ja tavoitteet.

Tutkimussuunnitelma

 • Luo tutkimussuunnitelma, joka sisältää valitut tutkimusmenetelmät, kohdeyleisön ja aikataulun.

Tietojen kerääminen

 • Kerää tietoja valituilla menetelmillä, kuten kyselyillä, haastatteluilla, havainnoinnilla tai analysoimalla jo olemassa olevaa dataa.

Tietojen analysointi

 • Analysoi kerätyt tiedot ja vedä johtopäätökset. Käytä tilastollisia menetelmiä tarvittaessa.

Tulosten tulkinta ja raportointi

 • Tulkkaa tutkimustulokset ja laadi raportti, joka sisältää keskeiset havainnot, suositukset ja mahdolliset toimenpide-ehdotukset.

Päätöksenteko ja toimenpiteet

 • Käytä tutkimustuloksia päätöksenteossa ja toteuta tarvittavat toimenpiteet liiketoiminnan parantamiseksi.

Markkinatutkimus on dynaaminen prosessi, ja siihen tulisi suhtautua jatkuvana toimintana yrityksen elinkaaren aikana. Tietoa tulisi päivittää säännöllisesti vastaamaan markkinoiden muutoksia ja kehitystä.

 

2. Liiketoimintasuunnitelma

Saatuasi liikeideasi konseptitasolle ja tehtyäsi markkinatutkimusta on aika ryhtyä laatimaan kattavaa liiketoimintasuunnitelmaa.

Hyvä ja kattava liiketoimintasuunnitelma sisältää kassavirtalaskelman, budjetin, markkinointistrategian ja liiketoiminnan vision sekä tavoitteet. 

Avainsanat:
 • Liiketoimintasuunnitelma
 • Kassavirtalaskelma ja budjetti

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma on keskeinen asiakirja, joka auttaa määrittelemään ja toteuttamaan liiketoimintastrategiasi. Alla lyhyt yhteenveto asioista, joihin olisi hyvä ottaa kantaa liiketoimintasuunnitemassa:

Tiivis yhteenveto

 • Kuvaile lyhyesti liikeideasi, liiketoimintasi vision ja tavoitteet, sekä niiden ainutlaatuisuus

Liiketoimintaympäristön analyysi

 • Tutki markkinaa, kilpailutilannetta ja sääntelyä

Kohdemarkkina ja asiakasprofiili

 • Määrittele kohdemarkkinasi ja luo asiakasprofiilit

Kilpailija-analyysi

 • Analysoi kilpailijoidesi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (SWOT-analyysi)

Tuote tai palvelu

Kerro yksityiskohtaisesti tuotteistasi tai palveluistasi

Liiketoimintamalli

 • Selitä miten aiot ansaita rahaa ja ylläpitää kannattavuutta

Markkinointi ja myynti

 • Kuvaile markkinointistrategiasi ja miten aiot tavoittaa asiakkaasi
 • Esittele myyntisuunnitelmasi

Organisaatio ja johtaminen

 • Määrittele yrityksesi avainhenkilöt ja tarvittaessa johtoryhmä, sekä organisaatiorakenne

Talous- ja rahoitussuunnitelma

 • Laadi kassavirtalaskelma ja budjetti

Riskienhallinta

 • Analysoi mahdollisia riskejä liiketoiminnallesi ja suunnittele niiden hallintakeinot

Toteutusaikataulu

 • Laadi aikataulu liiketoiminnan käynnistämisestä ja tulevista toimenpiteistä

Mittarit ja seuranta

 • Määrittele keskeiset suorituskykymittarit ja kuvaile miten aiot seurata liiketoimintasi kehitystä ja menestystä

Yhteenveto

 • Lopuksi tiivistä liiketoimintasuunnitelmasi korostaen sen tärkeimpiä näkökohtia

Liiketoimintasuunnitelma ei ole vain sijoittajia ja rahoittajia varten, vaan parhaimmillaan se toimii navigaattorina liiketoimintasi kehittämisessä ja antaa myös henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille selkeän kuvan liiketoimintasi potentiaalista ja suunnasta.

Vaikka lopulta suunnitelmat voivat olla yhdentekeviä, niin itse suunnittelu on tärkeä vaihe minkä tahansa hankkeen ja projektin onnistumisessa. Älä siis jätä sitä tekemättä.

 

Kassavirtalaskelma ja budjetti

Ilman kassavirtalaskelman laatimista et tosiasiallisesti tiedä mitä olet tekemässä. Kassavirtalaskelma on liiketoimintasi simulointia. Sen avulla hahmotat ja tiedät mistä raha tulee (tulot) ja minne se menee (menot). 


Hyvässä kassavirtalaskelmassa on laskettu auki:

Katelaskelmat

 • Kuvaa sitä osaa myynnistä, joka jää liikevaihdon jälkeen kattamaan yrityksen kuluja. Myyntikate lasketaan vähentämällä myynnistä suorat kustannukset, kuten valmistuskustannukset tai hankintahinnat. Katelaskelma auttaa yritystä ymmärtämään, kuinka paljon kateprosentti on syytä olla ja kuinka suuri osa myynnistä jää kattamaan kuluja ja tuottamaan voittoa.

Tuotebudjetti

 • Kertoo tuotteeseen liittyvät kustannukset katelaskelmista ja sen avulla asetetaan myyntitavoitteet ja simuloidaan vaikutuksia kassavirtalaskelmaan

Kassavirtalaskelma

 • Seuraa rahan liikkumista yrityksen sisällä tietyn ajanjakson aikana. Se jakautuu liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen kassavirtaan. Kassavirtalaskelma on olennainen työkalu likviditeetin hallinnassa ja auttaa varmistamaan, että yrityksellä on tarpeeksi käteistä kattamaan velvoitteet.

Tuloslaskelma

 • Kuvaa yrityksen tulojen ja kulujen erotuksen tietyllä ajanjaksolla. Se antaa katsauksen liikevaihtoon, kustannuksiin ja voittoon tai tappioon. Tuloslaskelma on keskeinen työkalu liiketoiminnan taloudellisen suorituskyvyn arvioimiseen.

Rahoituslaskelma

 • Antaa yleiskuvan yrityksen rahoitustilanteesta ja rahoituslähteistä. Se sisältää tiedon veloista, omasta pääomasta, sijoittajille maksettavista osingoista ja muista rahoituksen näkökohdista. Rahoituslaskelma auttaa yritystä suunnittelemaan rahoitusstrategiaansa ja varmistamaan, että sillä on riittävästi pääomaa toimintaansa varten.

Kalusto ja laitteet

 • Kattaa investoinnit yrityksen käyttöön hankittaviin fyysisiin varoihin, kuten koneisiin, laitteisiin ja kuljetuskalustoon. Auttaa hahmottamaan investointitarpeet ja varmistamaan, että yrityksellä on tarvittavat resurssit toimintaansa varten.

Palkkakustannukset

 • Sisältää kaikki työntekijöille maksettavat palkat ja työnantajan maksamat sivukulut. Palkkakustannusten seuraaminen on tärkeää budjetoinnissa ja talouden hallinnassa. Auttaa yritystä varautumaan työvoiman palkkaamisen kustannuksiin.

Kassavirtalaskelmia on arvokas työkalu päivittäiseen taloushallintaa, strategiseen suunnitteluun ja sijoittajaviestintään. Se auttaa sinua tekemään informoituja päätöksiä ja varmistamaan, että ne ovat taloudellisesti kestäviä ja valmiita tulevaisuuden haasteisiin.

3. Sijainnin Valinta

Kahvilan ja kaupan sijainnilla on suuri merkitys. Valitse paikka, joka houkuttelee kohdeyleisöäsi ja tarjoaa riittävästi liikennettä.

Avainsanat:
 • Liiketilan valinta
 • Sijainti strategia
 • Asiakasvirrat

Liiketilan valinta

Sopivan liiketilan valinta on tärkeä päätös, joka vaikuttaa merkittävästi liiketoiminnan menestykseen. Alla joitakin keskeisiä näkökohtia, jotka tulisi ottaa huomioon liiketilan valinnassa:

Sijainti

Hyvä sijainti on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Valitse liiketila, joka on helposti saavutettavissa asiakkaille ja joka vastaa kohdeyleisösi tarpeita. Tutki alueen demografista profiilia ja kilpailutilannetta.

Liiketilan koko

Valitse liiketoimintasi tarpeita vastaava koko liiketilalle, jonka maksamisen kyvyn olet simuloinut kassavirtalaskelmalla. Liian suuri tila voi aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia, kun taas liian pieni tila voi rajoittaa kasvumahdollisuuksia.

Vuokraehdot

Kiinnitä huomiota vuokraehtoihin, kuten vuokra-ajan pituuteen, vuokrankorotuksiin ja irtisanomisehtoihin. Selvitä vuokran lisäksi muut mahdolliset kulut, kuten muutos- ja ylläpitokustannukset. Huomioi erityisesti markkinatilanne, eli esimerkiksi tällä hetkellä älä maksa sitä mitä pyydetään, tai vähintään edellytä ilmaisia kuukausia tilan muutostöiden ajaksi.

Ympäristö ja ilmapiiri

Arvioi liiketilan ympäristöä ja ilmapiiriä. Valitse paikka, joka sopii brändisi ja liikeideasi kanssa. Ympäristö vaikuttaa siihen, millaisen tunnelman luot asiakkaillesi.

Kilpailutilanne

Tarkista lähialueen kilpailutilanne. Onko samankaltaisia yrityksiä lähellä? Kilpailu voi olla terveellistä, mutta liiallinen kilpailu voi vaikuttaa negatiivisesti.

Liikenteen ja pysäköinnin saavutettavuus

Varmista että liiketilasi on helposti saavutettavissa sekä jalkaisin, että eri kulkuneuvoilla. Onko riittävästi pysäköintitilaa asiakkaille? Huomioi myös esteetön kulku pyörätuoleille.

Kaupalliset palvelut ja infrastruktuuri

Tarkastele lähialueen kaupallisia palveluita ja infrastruktuuria. Onko alueella tarpeeksi ravintoloita, pankkeja, postipalveluita ja muita yrityksiä, jotka voivat tukea sinun liiketoimintaasi?

Soveltuvuus liiketoimintaasi

Liiketilan tulisi soveltua toimintaasi. Esimerkiksi ravintolatoimintaa sopiva tila voi vaatia erilaisia tila- ja varusteratkaisuja, kuin vähittäiskaupan liiketila.

Mahdollisuus laajentamiseen

Jos suunnittelet liiketoiminnan laajentamista tulevaisuudessa, varmista, että valitsemasi liiketila tarjoaa siihen mahdollisuudet.

Lainsäädäntö, sopimukset ja rakenteelliset rajoitukset

Tarkista mahdolliset sopimukselliset, rakenteelliset ja lainsäädännölliset rajoitukset, jotka voivat vaikuttaa liiketilan käyttöön ja muutostarpeisiin. 

Tarkka harkinta ja huolellinen tutkimus sopivan liiketilan valitsemisessa varmistaa, että valitset liiketoimintaasi ja tavoitteisiisi sopivan liiketilan. Hyvällä sijainnilla oleva liiketila luo edellytykset menestykselle.

4. Markkinointi

Luo houkutteleva ja helppokäyttöinen verkkosivusto. Huolehdi, että sivustosi on optimoitu hakukoneita varten (SEO) varmistaaksesi paremman näkyvyyden verkossa. 

Muista panostaa erityisesti siihen, miten aiot hyödyntää sosiaalista mediaa, sisältömarkkinointia, sähköpostimarkkinointia, verkkomainontaa ja verkkoyhteisöjä, sekä tekoälyä markkinoinnissasi.

Avainsanat:

 • Laadukas verkkosivusto 
 • Hakukoneoptimointi (SEO)
 • Sosiaalinen media
 • Sisältömarkkinointi
 • Sähköpostimarkkinointi
 • Verkkomainonta
 • Verkkoyhteisöt
 • Tekoäly

Laadukas verkkosivusto

Varmista että verkkosivustosi on visuaalisesti houkutteleva ja helppokäyttöinen. Käytä selkeitä kutsuja toimintaan (Call-to-Action / CTA) ohjaamaan kävijöitä haluamiisi toimenpiteisiin. Sivustosi tulisi myös olla responsiivinen, jotta se näyttää hyvältä eri laitteilla.

Hakukoneoptimointi (SEO)

Suorita perusteellinen avainsanatutkimus ja integroi ne luontevasti verkkosivustosi sisältöön. Optimoi metatiedot, kuvat ja linkit parantaaksesi hakukonenäkyvyyttäsi. Laadukas ja relevantti sisältö ovat avainasemassa.

Sosiaalinen media

Valitse sosiaalisen median alustat, jotka ovat merkityksellisiä kohdeyleisöllesi. Luo säännöllisesti mielenkiintoista sisältöä, osallistu keskusteluihin ja hyödynnä kohdennettua mainontaa kasvattaaksesi seuraajakuntaasi.

Sisältömarkkinointi

Rakenna ja ylläpidä sähköpostilistaa. Lähetä kohdennettuja markkinointiviestejä, kuten tarjouksia, uutiskirjeitä ja tuoteuutisia. Personoi viestit ja käytä automaatiota parantaaksesi asiakassitoumista ja palveluasi.

Verkkomainonta

Hyödynnä maksettua mainontaa, kuten Google Ads:ia ja sosiaalisen median mainontaa. Tarkenna mainoksiasi kohdeyleisöllesi ja seuraa mainonnan tehokkuutta säännöllisesti.

Verkkoyhteisöt

Osallistu verkkoyhteisöihin, foorumeille ja sosiaalisen median ryhmiin, jotka ovat relevantteja liiketoiminnallesi. Rakenna suhteita muiden toimijoiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Tekoäly

Hyödynnä tekoälyä markkinoinnissasi esimerkiksi personoidussa sisällöntuotannossa, suosittelujärjestelmissä ja chatbot-ratkaisuissa. Analysoi tekoälyn avulla dataa paremman ymmärryksen saamiseksi tai kysy siltä ideoita sisällöntuotantoon.

Kokonaisvaltainen digitaalinen markkinointistrategia, joka yhdistää nämä elementit auttaa sinua saavuttamaan laajemman yleisön, parantamaan näkyvyyttä verkossa ja luomaan vahvempaa vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Muista seurata markkinointikampanjoiden tehokkuutta ja ota oppia tuloksista jatkuvasti parantaaksesi strategiaasi.

 

Yhteenveto

 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Muista siis rakentaa liikeideaasi ja konseptia markkinointitutkimuksen kautta, kohti varsinaista liiketoimintasuunnitelmaa, joka sisältää kassavirtalaskelmat ja toiminnan kvantitatiivisen simuloinnin. Tärkeintä on mielestäni jälkimmäinen, eli kassavirtalaskelmalla simulointi.

Liittymällä Kahvilakaupan Patreon -jäseneksi saat ilmaisen kassavirtalaskelman, jossa on kaikki kassavirtalaskelma ja budjetti kohdassa kerrotut laskelmat, sekä muita tarpeellisia laskelmia.

Liity jäseneksi heti ja tule yrittämään yhdessä, joka meiltä oppia pyytämällä, tai meidän kanssa yhteisöyrityksen omistajana!